نمونه کار ها

نمونه کار های ساخته شده توسط عمید جان نثار 

این پروژه ها ، نمونه کار های شخصی من و گروهی که با اسم ( گروه تبلیغاتی زروان ) آن فعالیت میکنم هستند.
امیدوارم نظرتون رو جلب بکنه . 
 
موشن گرافیک اپلیکیشن همسفر اول
مشاهده مورد
موشن گرافیک سایت دیوار نسخه دوم
مشاهده مورد
موشن گرافیک سایت دیوار نسخه اول
مشاهده مورد
موشن گرافیک اپلیکیشن فلفور
مشاهده مورد
ارسال یک پیام